Nehmen Sie Kontakt auf: 05245 92 42 700
 • 1-wellig

 • 1,77 €
 • exkl. 19% USt. (Versandkostenfrei)
  • Preisspanne
  • ab 50 Stk » 1,31 €*

  • ab 75 Stk » 1,11 €*
  • ab 125 Stk » 0,93 €*
  • ab 250 Stk » 0,83 €*
  • * Preis pro Einheit exkl. 19% USt. (Versandkostenfrei)
 • Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
+ - Stk
 • 1,90 €
 • exkl. 19% USt. (Versandkostenfrei)
  • Preisspanne
  • ab 50 Stk » 1,44 €*

  • ab 75 Stk » 1,24 €*
  • ab 125 Stk » 1,06 €*
  • ab 250 Stk » 0,96 €*
  • * Preis pro Einheit exkl. 19% USt. (Versandkostenfrei)
 • Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
+ - Stk
 • 1,91 €
 • exkl. 19% USt. (Versandkostenfrei)
  • Preisspanne
  • ab 50 Stk » 1,45 €*

  • ab 75 Stk » 1,25 €*
  • ab 125 Stk » 1,07 €*
  • ab 250 Stk » 0,97 €*
  • * Preis pro Einheit exkl. 19% USt. (Versandkostenfrei)
 • Lieferzeit: 2 - 3 Werktage
+ - Stk